El Consell d’Eivissa fa enderrocar dues construccions il·legals en sòl rústic protegit

El Consell Insular d’Eivissa ha desmantellat dues edificacions executades sense llicència urbanística i contràries a l’ordenació territorial: una casa al Pla de Corona en zona ARIP, i una construcció que l’infractor va implantar a la finca del seu veí tipus iurta a Sant Josep de sa Talaia en zona ANEI. Un cop es varen iniciar els corresponents expedients de restabliment de la legalitat urbanística per part del Consell Insular, els infractors van acollir-se a l’opció que permet la llei d’urbanisme per a restablir la realitat física alterada de forma voluntària. En resoldre l’expedient s’imposaran les corresponents sancions.

Casa al Pla de Santa Agnès de Corona (ARIP)

En el primer dels casos es tractava d’una casa prefabricada acabada i dotada d’instal·lació elèctrica i d’aigua i que era visible des de les finques del seu voltant i des d’alguns camins que discorren el Pla de Corona. En aquest cas, la patrulla del SEPRONA va denunciar els fets i els va posar en coneixement del Consell Insular que de forma immediata va obrir expedient de diligències prèvies i que va concloure amb la resolució d’inici del procediment de restabliment de la legalitat urbanística i del procediment sancionador i que ha provocat l’enderrocament de l’edificació.

Iurta a Sant Josep de Sa Talaia (ANEI)

L’edificació desmantellada es tractava d’una construcció tipus iurta, un tipus d’habitatge mòbil, amb estructura de fusta i coberta de feltre, usada tradicionalment pels nòmades de les estepes de l’Àsia central, així com una escala i replà d’accés i una casa de fusta amb un bany sec, i que per a la seua implantació es va desforestar una superfície d’uns 150 m2 aproximadament. En aquest cas, l’infractor va implantar l’edificació a la parcel·la del seu veí i aquest va posar en coneixement mitjançant denuncia a l’Ajuntament de Sant Josep els fets. Posteriorment, l’Ajuntament va remetre la denúncia al Consell per raó de la seva competència. Cal destacar en aquest cas la celeritat amb que s’ha efectuat la demolició en un termini de 20 dies des que es va notificar l’inici del corresponent expedient de disciplina urbanística a la persona infractora.

Persones infractores

Des de la secció de disciplina urbanística del Consell d’Eivissa es comunica que qualsevol actuació no emparada amb llicència o títol habilitant en sòl rústic protegit comporta sancions de quanties molt elevades que poden arribar fins a un 300 per cent del valor de les obres. “Els ciutadans han de saber que responen de les sancions les persones propietàries, les promotores, les constructores i totes les altres persones que tinguin atribuïdes facultats decisòries sobre l’execució o el desenvolupament dels actes sense llicència, així com el personal tècnic titulat director d’aquests, i el redactor dels projectes i que les multes que s’imposin a les diferents persones responsables d’una mateixa infracció urbanística tenen entre sí caràcter independent. Així doncs, pel cas que hi hagués varis infractors s’imposaria una multa per a cadascun d’ells”, s’apunta des del Departament. Finalment, s’informa que amb l’entrada en vigor de la Llei 12/2017, d’Urbanisme de les Illes Balears, l’1 de gener de 2018, no prescriu l’acció per iniciar el procediment de restabliment de la legalitat urbanística per a actes o usos il·legals no admesos en sòl rústic.

La secció de disciplina urbanística del Consell d’Eivissa es l’encarregada de vetllar per la legalitat urbanística en sòl rústic protegit a l’illa, ja que segons la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears, els Consells Insulars ostenten totes les competències en matèria de disciplina urbanística en sòl rústic protegit, això son les Àrees naturals d’especial interès d’alt nivell de protecció (AANP); les Àrees naturals d’especial interès (ANEI); les Àrees rurals d’interès paisatgístic (ARIP); i les Àrees de protecció territorial de costes (APT Costanera).

iurta

Iurta (Sant Josep de sa Talaia), 02/10/2019

iurta

Iurta (Sant Josep de sa Talaia), 04/12/2019

construcció Corona

Pla de Corona, 18/12/2018

construcció Corona

Pla de Corona, 05/12/2019

Disponible foto aèria del 2018 a la IDEIB

El visor de la IDEIB (Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears) ja té disponible l’ortofoto del 2018, feta a partir del vol realitzat entre el 18 i 23 d’abril de 2018. La darrera foto aèria disponible era del 2015. Aquesta foto aèria és a dia d’avui la més actual de què disposam per a l’illa d’Eivissa, seguida de la foto del 2017 de Google Earth.

IDEIB 2018

Google ha actualitzat la foto aèria d’Eivissa

Google Earth 2017

Els usuaris de Google Earth ja tenen a la seva disposició la fotografia aèria de 25 d’octubre de 2017. A diferència de les fotografies dels anys 2015 i 2016, la del 2017 abasta tota l’illa d’Eivissa. Aquesta fotografia només està disponible per a Google Earth Pro, és a dir, la versió d’escriptori que hem de descarregar i instal·lar al nostre ordinador, no la versió web.

Google Maps segueix mostrant de moment les fotografies aèries anteriors, és a dir, les del 2015 i 16 allà on està disponible, i la del 2014 a la resta del territori. Recordeu que per tal d’accedir a totes les fotografies aèries de Google Earth Pro heu de seleccionar el menú “Visualització” i activar “Imatges històriques”.

Amb aquesta actualització, la de Google és la fotografia aèria d’Eivissa més actualitzada que tenim a data d’avui, a l’espera que SITIBSA posi a la IDEIB una nova ortofotografia (la més actual que es pot consultar és del 2015).

Presentació de la nova Plataforma de la Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB)

La Sra. Pepa Marí Ribas, consellera de Territori i Mobilitat del Consell d’Eivissa, i el Sr. Luis Antonio Corral Juan, director general d’Ordenació del Territori del Govern de les Illes Balears, us conviden a la presentació de la nova Plataforma de la Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB), el proper dia 8 de gener de 2019, a la sala 3 (planta baixa del Consell).

Us agraïm que hi confirmeu assistència al correu electrònic dep.territori@conselldeivissa.es

IDEIB

Actualització de la fotografia aèria de Google Earth per a l’illa d’Eivissa

Hem detectat una actualització recent de la fotografia aèria de Google Earth que afecta la part occidental de l’illa i que és de data 28/10/2016. Pel que fa a Google, la resta del territori, segueix estant cobert per diverses fotografies depenent de la zona (2015, 2014 i 2008).

Igualment, fa pocs dies vam observar un cotxe de Google circulant pels carrers de Vila fent street view.

Google Earth Eivissa

Curs d’introducció al GIS (Sistemes d’Informació Geogràfica)

Curs d’introducció al GIS (Sistemes d’Informació Geogràfica), organitzat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB), el qual se celebrarà 15 de novembre de 2018, a la sala d’actes de la seu central del COAIB (carrer Portella, 14 – Palma), i amb transmissió per videoconferència a les seus de les Demarcacions del COAIB a Eivissa i Formentera (Pere Tur, 3 – Dalt Vila) i de Menorca (Cos de Gràcia, 38- Maó).

curs GIS

Remodelació del visualitzador de la IDEIB i noves fotografies del territori

La IDEIB ha remodelat el seu visualitzador de cartografia i fotografies aèries. La nova aparença el fa similar al visualitzador de l’IGN i al recentment també renovat visualitzador del cadastre. Sembla que la selecció de capes no és tan còmoda com amb la versió anterior però en aquestes coses segurament tot serà qüestió d’estar-hi avesat.

El nou visualitzador incorpora noves capes que no hi eren a l’anterior. Hi destaca una ortofoto en blanc i negre feta entre els anys 1997 i 98. També hi trobem fotografies aèries dels anys 1995 i 2000 només de nuclis de població, però que en el cas d’Eivissa abasten gran part del territori com, per exemple, àmplies zones de Cala de Bou, pla de Vila i pla de Sant Jordi. També s’ha inclòs una ortofoto del 2010 de la ciutat d’Eivissa en alta definició.

Actualització sobre les fotos aèries de l’illa d’Eivissa

fototeca-digital IGN EivissaLa Fototeca Digital de l’Instituto Geográfico Nacional (IGN) és un visor de fotos aèries que inclou diversos vols d’anys precedents i també ortofotos dels actuals.

A més del ja conegut vol del 1956 (que també es pot consultar al visor de la IDEIB), hi ha disponibles altres vols. Els noms de les capes són generals per a tot el territori estatal però aquest Departament ha contactat amb l’IGN per tal d’obtenir la data concreta de cada vol per a l’illa d’Eivissa:

  • “1973-1986 Interministerial” > juny de 1978
  • “1980-1986 Nacional” > juny de 1984
  • “1989-1991 Costas” > setembre de 1989 (aquest, com el seu nom indica, només abasta la franja litoral).

Fa pocs dies també s’ha incorporat la capa “1998-2003 Quinquenal” que a l’illa d’Eivissa correspon al vol de data 27/07/2003.

Bing Maps (el visor de mapes i fotos aèries de Microsoft) té una capa anomenada Bird eye o Vista de pájaro, que per a l’illa d’Eivissa oferia un vol de baixa alçada fet segurament l’any 2007 i que abasta diverses parts de l’illa.

Per alguna raó aquesta capa fa temps que no es visualitza a Bing Maps però encara es pot consultar a la web de Goolzoom (un compilador de diversos serveis de cartografia i fotos aèries). Trobareu aquestes imatges clicant l’opció “Vista” a la part superior esquerra del visor:

goolzoom-vista-eivissa

Google actualitza street view a l’illa d’Eivissa

Google Maps ha actualitzat gran part del seu street view de l’illa d’Eivissa amb fotografies de setembre de 2016. L’actualització, que també està disponible a Google Earth, abasta gran part del territori però resten pendents algunes zones de Sant Josep, Sant Antoni, Santa Gertrudis i Sant Mateu. Les fotografies de street view preses els anys anteriors segueixen disponibles: hi podeu accedir desplegant el menú de la part superior esquerra del visor.

Google Maps actualitza la seva foto aèria a Eivissa

Google Maps Eivissa

Google Maps ha posat a disposició dels usuaris una nova foto aèria que abasta la part oriental de l’illa. L’única manera de saber la data del vol seria consultant Google Earth però aquest visor encara té disponible aquesta nova fot aèria.

Per a visualitzar-la, amb Google Maps, heu de tenir activada l’opció 3D (en cas contrari veureu la foto del 2014). La nova foto aèria té gran detall però mostra evidents problemes de modelització en el tractament, per exemple, dels arbres. Malgrat que Google cita l’Instituto Geográfico Nacional com a font de les fotos, aquest encara no té aquest vol disponible.