Llibre: Guia d’integració paisatgística de les construccions agràries

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya ha publicat la Guia d’integració paisatgística de les construccions agràries. El document, editat juntament amb el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya i la Fundació Agrícola Catalana, vol ser un instrument pràctic per tal d’orientar actuacions de millora paisatgística de les construccions agràries. El llibre aborda la conciliació dels aspectes funcionals i paisatgístics per tal d’assolir uns espais rurals més cuidats i competitius:

La guia té com a doble objectiu millorar la qualitat dels horts existents i fomentar la creació d’horts socials la producció dels quals es destina a l’autoconsum. No és un manual d’horticultura, sinó que aborda aquests espais des de la dimensió paisatgística. Igualment, la guia es dirigeix tant als ens locals com a la societat civil organitzada que es proposin crear i gestionar horts amb finalitats diverses, i també als hortolans, responsables de la configuració d’aquests petits paisatges quotidians.

El primer capítol de la guia se centra en els aspectes generals de la integració paisatgística. El segon tracta els diferents elements que configuren la imatge de conjunt dels horts: fa una diagnosi de la problemàtica habitual i presenta solucions i estratègies d’actuació útils. El tercer capítol aprofundeix en els aspectes normatius i de gestió, essencials per al manteniment de la qualitat paisatgística. La síntesi exposa en dotze idees clau les idees principals i clou la primera part, teòrica. A la segona part s’aporten exemples de bones actuacions en forma de fitxes sintètiques, il·lustrades amb imatges i cartografia, per tal de fornir una sèrie de referents.