Jornada de Paisatge

Atesa la voluntat dels departaments que integren l’Àrea de Medi Ambient d’aquest Consell de donar suport a l’aplicació a Eivissa del Conveni Europeu del Paisatge, fer créixer entre la societat civil, les organitzacions privades i les autoritats públiques la sensibilització sobre el valor dels paisatges, el seu paper i la transformació que pateixen; incrementar el coneixement dels nostres paisatges, fomentar la formació sobre política, protecció, gestió i ordenació del paisatge adreçada als professionals del sector privat i del públic, i a les associacions vinculades al territori; i seguint l’establert a la Recomanació del Comitè de Ministres als Estats membres sobre les Orientacions per a l’aplicació del Conveni Europeu del Paisatge (CE/REC(2008)3), s’han dut a terme els tràmits adients per a la realització d’una Jornada de Paisatge amb la participació d’una figura de reconegut prestigi en la matèria com és el Sr. Joan Nogué i Font.

Doctor en Geografia Humana i catedràtic del Departament de Geografia de la Universitat de Girona, Premi Jaume I d’Urbanisme, Paisatge i Sostenibilitat i director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, el Sr. Nogué oferirà una conferència oberta al públic on tractarà, a grans trets, el Conveni Europeu del Paisatge, el concepte jurídic de paisatge derivat del Conveni Europeu del Paisatge, l’experiència en la seva aplicació, les raons de l’actualitat del tema del paisatge, la legislació de referència a Catalunya, l’Observatori del Paisatge de Catalunya (naturalesa i funcions), els catàlegs de paisatge, les cartes de paisatge, i paisatge i participació ciutadana.

La conferència tindrà lloc a la Sala d’actes de la Universitat de les Illes Balears (UIB), al carrer de Bes núm. 9 d’Eivissa divendres 5 de novembre de 18:00 a 21:00 hores.

_________________

Recursos externs:

Llibre: “Els orígens medievals del paisatge català”

Llibre: “Els orígens medievals del paisatge català. L’arqueologia del paisatge com a font per a conèixer la història de Catalunya” de Jordi Bolòs. Publicat per l’Institut d’Estudis catalans, Barcelona 2004 (ISBN: 84-7283-745-9) i per Publicacions de l’Abadia de Montserrat (ISBN 84-8415-647-8).

Jordi Bolòs i Masclans (Barcelona, 1955), historiador medievalista i catedràtic d’història medieval de la Universitat de Lleida, és autor d’aquest llibre que ha esdevingut obra de referència obligada a l’hora de tractar el paisatge històric i la història del paisatge, una disciplina cada cop més lligada a l’ordenació territorial i a l’elaboració dels catàlegs de paisatge. Podeu llegir diversos fragments del llibre a Google Books, i una molt bona ressenya a Documents d’Anàlisi Geogràfica (Universitat Autònoma de Barcelona).

Jordi Bolòs manté, a més, diversos blogs sobre aquesta matèria, entre ells Espais i paisatges medievals, Història medieval i arqueologia del paisatge a Europa

Al blog dels medievalistes valencians Harca hi ha aquesta entrevista amb Jordi Bolòs: