Llibre: “La pedra en sec a les comarques del Baix Ebre i del Montsià”


Aragonés, Josep; Estorach, Marga; Ferré, Climent; López, Antoni, et al. (2010). Benicarló: Onada Edicions. ISBN: 978-84-96623-62-0.

Aquesta publicació ens endinsa en les construccions de pedra en sec del paisatge rural de les comarques del Baix Ebre i del Montsià, creat i mantingut, durant segles, per l’activitat agrícola tradicional. És un homenatge a la memòria dels nostres avantpassats, artesans anònims que ens han deixat les seves obres d’art al bell mig dels nostres camps.
També vol ser un referent identitari per a les generacions actuals i futures, perquè la conservació i el manteniment de tot aquest patrimoni cultural i natural és un compromís de tots.

Curs: “Eines de paisatge”

Curs: Eines de paisatge

El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya organitza el curs “Eines de paisatge: els instruments de gestió i intervenció a Catalunya i la integració paisatgística d’activitats“:

adreçat a professionals de la ordenació territorial, l’urbanisme, el paisatgisme i el medi ambient. El curs es celebrarà a Barcelona, cada dimarts i dijous de 17:30 a 20:30 h, des del 18 de gener al 3 de març del 2011. Serà impartit per experts tant de l’administració com del sector privat, i s’estructura en dos blocs independents que combinen aspectes teòrics i pràctics per donar al curs un caràcter aplicat que resulti de la màxima utilitat.

Jornada “Paisatges, turismes, identitats”

L’Institut del Territori organitza la Jornada “Paisatges, turismes, identitats – Gestionar el paisatge, potenciar el turisme“:

Els paisatges són patrimoni natural i cultural, però també contenidors de valors intangibles, d’identitat i cohesió social. Els paisatges conservats retornen el sentit al lloc, el seu genius loci; comuniquen amb el passat, dibuixen el futur. Una bona gestió del paisatge afavoreix l’impuls d’un turisme respectuós, de qualitat i de baix impacte ambiental com a estratègia dinamitzadora de les economies locals. Aquesta jornada es proposa reflexionar entorn del valor i la cultura del paisatge i debatre les seues potencialitats econòmiques en l’àmbit turístic. Així mateix, s’exposen casos en què l’aprofitament del paisatge cultural o natural ha representat un actiu determinant per al sector turístic.