Novetats editorials

El valor del paisaje
Dir. Eduardo Crespo de Nogueira y Greer: “El valor del paisaje. Un repertorio de experiencias para la puesta en valor de los paisajes rurales españoles” (Ed. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino).

Lenguajes y visiones del paisaje y del territorio
Nicolás Ortega Cantero, Jacobo García Álvarez, Manuel Mollá Ruiz-Gómez (Eds.): “Lenguajes y visiones del paisaje y del territorio” (Universidad Autónoma de Madrid “.

Preserve, regions europees per a un turisme sostenible per al territori

L’objectiu principal de Preserve és el de contribuir a una major eficàcia de les polítiques de desenvolupament regional, en concret de les polítiques regionals tenint en compte el patrimoni cultural com un factor endogen del desenvolupament econòmic i donar suport al turisme sostenible. Sobre la base de metodologies definides en comú, els socis intercanvien les millors pràctiques en la matèria, principalment a través d’exàmens sobre el terreny i seminaris d’intercanvi.

El consorci està integrat per 13 autoritats regionals i locals d’11 països, inclosos els nous Estats membres i les regions del nord i el sud d’Europa.

El turisme és un denominador comú de totes les regions europees, urbanes i rurals, ja que cada territori té un patrimoni cultural únic i el paisatge que mereixen ser conservats. Dit això, molts exemples mostren que el turisme pot esdevenir una amenaça per a la bellesa i la diversitat del paisatge europeu, en lloc d’un vehicle per al creixement econòmic, la creació d’ocupació o la innovació, i per tant pot agreujar els nous reptes que afronta la UE en aquest moment. El PNUMA (Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient) mostra que el turisme pot tenir impactes negatius ambientals, socioculturals i econòmics en les comunitats d’acollida. En altres paraules, les regions han de tenir cura en elaborar les seves estratègies de patrimoni cultural, a pensar en termes sostenible i utilitzar els indicadors adequats, en cas que vulguin beneficiar-se plenament dels seus actius de turisme.

La Comunicació de la Comissió Europea titulat “Agenda per a un turisme europeu sostenible i competitiu”, publicat el 19 octubre 2007 subratlla el repte de “trobar l’equilibri adequat entre el desenvolupament autònom de les destinacions i la protecció del seu medi ambient d’una banda, i el desenvolupament d’una activitat econòmica competitiva, d’altra banda “. Si es gestiona adequadament, el desenvolupament de formes sostenibles de turisme a les regions, per ajudar a preservar i promoure el seu patrimoni cultural i paisatgístic

Vídeos del Seminari Internacional ‘Franges, els paisatges de la perifèria’

Olot va acollir els passats 11 i 12 de novembre el seminari internacional Franges, els paisatges de la perifèria. L’esdeveniment, organitzat per l’Observatori del Paisatge en col·laboració amb la Xarxa Europea d’Autoritats Locals i Regionals per a l’Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge (RECEP/ENELC) i l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, va despertar un gran interès amb 130 inscrits. Per aquest motiu, i com és habitual en les activitats que organitza l’Observatori, es van enregistrar les ponències en vídeo.

Les gravacions es poden consultar al web del seminari.

Llibre: “El llibre dels camins”

S’ha ha publicat “El llibre dels camins“, obra de Xavier Campillo Besses, geògraf, i Rafel López-Munné, fotògraf, impulsat pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya i Arola Editors.

Aquest llibre vol reivin­dicar també la necessitat de pensar (és a dir, de teoritzar i conceptualitzar) la mobilitat rural al servei de la societat rural, amb la seva pròpia especificitat, clarament diferenciada de la mobilitat urbana (…) els camins públics són una garantia de llibertat per al conjunt de la ciutadania, són també una garantia de qualitat de vida específicament per als habitants del medi rural, en constituir una infraestructura fonamental per a poder disposar de les mateixes oportunitats de promoció socioeconòmica de què gaudeixen les zones urbanes, i són també un instrument bàsic de cohesió social indispensable per fixar la població rural al territori, a més d’un patrimoni cultural i un recurs econòmic i un signe d’identitat de la col·lectivitat.

Edició: Arola Editors – desembre 2010
Format: 23 x 23
Tintes: Color.
Pàgines: 120
ISBN: 978-84-92839-77-3

Col·loqui internacional: Paisatges de la Vida Quotidiana


Els propers 16, 17 i 18 de març se celebrarà entre Perpinyà i Girona el col·loqui internacional Paisatges de la Vida Quotidiana. Intercanvi de mirades entre la investigació i l’acció. L’esdeveniment està organitzat pel Ministeri francès d’Ecologia, Desenvolupament Sostenible, Transports i Habitatge i l’Institut francès per a la Investigació en Ciències i Tecnologies Ambientals (CEMAGREF) i compta amb la col·laboració de l’Observatori del Paisatge de Catalunya. A les sessions de Girona, les llengües que s’utilitzaran seran el català, el castellà, el francès i l’anglès.

Programa i inscripcions del col·loqui.