Estudi de la capacitat d’allotjament del sòl vacant i del sòl construït a Balears


La Direcció General d’Ordenació del Territori ha publicat l’Estudi de la capacitat d’allotjament del sòl vacant i del sòl construït (sobre ortofotografia de l’any 2008 i normativa vigent a 31/05/2010), dins del qual cal destacar el document de metodologia i anàlisi.