Seminari internacional: Reptes en la cartografia del paisatge. Dinàmiques territorials i valors intangibles

Reptes en la cartografia del paisatge
L’Observatori del Paisatge de Catalunya organitza els dies 29 i 30 de setembre a Tortosa el seminari internacional Reptes en la cartografia del paisatge: dinàmiques territorials i valors intangibles:

“La cartografia del paisatge està obrint nous horitzons amb autèntics reptes de futur a tot Europa. Sense anar gaire lluny, l’elaboració dels catàlegs de paisatge de Catalunya ha representat un gran esforç d’innovació i d’imaginació a l’hora d’inventariar, interpretar i representar cartogràficament elements, valors i dinàmiques dels paisatges, o a l’hora de plasmar en un mapa objectius de qualitat paisatgística, sense comptar amb massa referències prèvies. Efectivament, la metodologia dels catàlegs de paisatge, basada en els principis del Conveni europeu del paisatge, ha obert una nova perspectiva en l’àmbit de la cartografia del paisatge que posa sobre la taula un munt de reptes”

Taller sobre disseny i negociació d’acords de custòdia del territori

L’organització sense afany de lucre ICTIB (Impulsors de la custòdia del territori a les Illes Balears) organitzarà a Eivissa un taller sobre disseny i negociació d’acords de custòdia del territori. L’objectiu del taller és proporcionar les eines bàsiques per a negociar els acords de custòdia. Per això el taller explica què és un acord de custòdia, quin marc jurídic té, quines clàusules ha de recollir i quina classe d’acords hi ha. A més, també es donen indicacions i suggeriments de com contactar amb els propietaris i de com negociar l’acord. La segona part del taller és una part més pràctica per a posar en comú dubtes i per compartir experiències. El taller, que és gratuït, està adreçat a personal professional i voluntari de les entitats interessades en subscriure acords de custòdia i a propietaris que vulguin apostar per la custòdia del territori com a eina de conservació de les seves finques.

L’acte tindrà lloc al Centre Cultural de Sa Nostra de Vila el proper 1 de setembre de 18.00 a 20.30 h.

Núm. 47 de la revista Cuadernos Geográficos: ordenació del territori

El número 47 de la revista Cuadernos Geográficos, editada per la Universitat de Granada està dedicat a l’ordenació del territori:

Con cerca de 700 páginas, la revista cuenta con trabajos de distintos especialistas sobre las diversas autonomías españolas, así como otros trabajos relativos a la ordenación del territorio.

Podeu consultar íntegrament en pdf els articles de la revista a la web de la Universitat de Granada.