Llibre: “Ecología del paisaje”

Editat per la Universitat d’Alacant, s’acaba de publicar el llibre “Ecología del paisaje” d’Almo Farina (en podeu llegir la presentació en pdf):

La ecología del paisaje, en cuanto estudio de las interacciones entre los aspectos espaciales y temporales de un territorio, su flora y su fauna, y sus componentes culturales, no es solamente una disciplina que integra varias ramas de la ecología, sino que también es un lugar de encuentro entre ciencias naturales y ciencias humanas y sociales. De manera que esta ciencia va configurándose cada vez más netamente como una disciplina indispensable para la formación de los estudiosos y de los gestores ambientales, que necesitan profundizar en el conocimiento de la complejidad ambiental y disponer de instrumentos metodológicos adecuados para una «actuación más consciente dentro del mundo real.

Nova revista: Urban-e

Editada pel Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, s’acaba de publicar el primer número d’Urban-e:

Revista dedicada a la difusión de buenas prácticas de trabajo profesional presentadas por sus autores, en materia de territorio, urbanismo, sostenibilidad, paisaje y diseño urbano. Tendrá una periodicidad de dos números al año.

Este primer número se ha dedicado a los Caminos de Santiago, el número de Otoño tendrá como tema: “Nuevas extensiones urbanas: El ecobarrio como modelo” y los originales para su publicación deberán presentarse antes del 1 de octubre de 2011 y en el siguiente de Primavera la temática prevista será:” Relación entre el mar y áreas construidas” debiendo entregarse los originales antes del 2 de diciembre de 2011.

Se admiten trabajos en cualquier fecha y sobre cualquier tema a los que hace referencia el objeto de la revista en el apartado de Miscelánea.

Fotos aèries d’Eivissa

Les fotografies aèries han esdevingut una eina de treball indispensable per als professionals de camps molt diversos que d’alguna manera treballen el territori des de la geografia, el medi ambient, el patrimoni, arquitectura, el paisatge, l’ordenació del territori, etc. Com que darrerament hi ha hagut novetats pel que fa a les fotografies aèries de la nostra illa que podem trobar a Internet, farem un repàs al material disponible.

Ja vam parlar en aquest blog sobre Google Earth, que havia actualitzat dues parts de l’illa amb fotografies del 2009 i 2010. Així les coses, Google Earth ofereix actualment (no per a l’illa sencera), les següents fotos aèries:

  • 12.02.2004
  • 09.03.2005
  • 14.04.2005 (aquesta abasta només una part de ses Salines)
  • 25.02.2007 (aquesta és la mateixa que té Yahoo)
  • 12.03.2008 (aquesta és la que apareix per defecte a Google Earth i és la que la que es veu a Google Maps)
  • 22.07.2009
  • 28.04.2010
  • 28.03.2012

Yahoo Maps ofereix només una foto aèria, que és la mateixa que té Google Earth datada el 25.02.2007 (subministrada per Digital Globe):

Un servei interessant és el que ofereix un vell conegut, Flash Earth. Inicialment era un compilador de fotografies aèries de diversos proveïdors. Actualment només permet accedir a les fotos de Bing Maps (Microsoft) i Yahoo Maps però amb la particularitat que la foto de Yahoo que veiem a Flash Earth no és la foto que Yahoo té a la seva web de mapes (ja hem dit que és del 25.02.2007), sinó que és anterior, concretament (tot i que no en diu la data), va ser presa entre finals del 2002 i el 2003:

Naturalment, també hem de parlar de la IDEIB (Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears). El seu visor és una eina potentíssima que permet consultar les fotografies aèries del 1956 (el famós vol de l’aviació nord-americana), 2001, 2002, 2006 i 2008 (aquesta darrera, feta entre juliol i octubre, és la que fa servir el visor del SIGPAC (del MARM). I fa pocs dies la IDEIB ha incorporat la fotografia aèria de l’any 2010 que suposa una notable millora de qualitat en relació a la del 2008. La trobareu als “Serveis bàsics CAIB” i la capa es diu “Orto ràpida 2010”:

Una de les darreres novetats ha estat la de Bing Maps (Microsoft), que han actualitzat la seva fotografia aèria de manera que ofereixen la més recent de les que hi ha disponibles pel que fa a l’illa d’Eivissa, i que hem datat al maig de 2011. La trobareu a la capa que ells anomenen “aerial view”):

Bing Maps, a més, ofereix un servei de fotos aèries d’un vol fet a baixa alçada i que hem datat entre finals del 2007 i inicis del 2008. A Eivissa aquest vol abasta només algunes parts del territori però és molt interessant perquè es van fer quatre passades i això permet veure el litoral des de nord, sud, est i oest. Pot haver-hi zones on no està disponible el vol en orientació nord-sud (que és el que apareix per defecte), però si canvieu l’orientació amb el control de la part superior dreta de la pantalla, sí que visualitzareu les altres passades:
També és interessant esmentar el Visor del domini públic marítim terrestre (MARM), que inclou  la delimitació de la servitud de protecció de costa, i que permet superposar-hi la foto del 2008 de la IDEIB i el Cadastre.

Finalment, com a curiositat, el MARM manté activa una vella web d’informació de platges que té unes fotografies de vol a baixa alçada i que actualment tenen un interès històric, com per exemple aquesta: