Noves capes temàtiques a la IDEIB

El visor de la IDEIB (Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears), ha incorporat noves capes temàtiques relatives a sòl vacant, boscos, recursos hídrics i farmàcies.