Disponible la foto aèria del 2015

Ja podeu trobar al visualitzador de la pàgina web de la Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB) la foto aèria de l’any 2015, que és la que es mostra per defecte. Aquestes imatges s’han elaborat a partir de les fotografies aèries preses entre el 13 i el 23 d’abril d’enguany. En el botó de orto o a la taula de continguts situada a l’esquerra del visualitzador, es pot desplegar el bloc “Bàsics” i seleccionar les ortofotos dels anys 1956, 1989, 2002, 2006, 2008, 2010, 2012 i 2015. A més, igual que a la resta de vols, es pot conèixer la data en què s’ha pres cada fotografia.

Google Earth Pro passa a ser gratuït

Google Earth
Segons va anunciar Google al seu blog, la versió professional del conegut Google Earth, i que fins ara tenia un cost d’uns 400$ l’any, ha passat a ser gratuïta. D’aquesta manera es pot accedir a diverses funcions avançades relacionades amb la possibilitat de fer medicions 3D, impressió o realització de vídeos en HD.

Google Earth ha publicat la foto aèria del 2014 de l’illa d’Eivissa

Google ha actualitzat la fotografia aèria de tota l’illa d’Eivissa. El vol és del 17 d’octubre de 2014 i, per tant, és la fotografia aèria d’Eivissa més recent que actualment es pot consultar a Internet. Només està disponible a Google Earth (de moment, Google Maps segueix oferint la del 2008).

Google Earth imatges històriques

Recordem breument les fotografies disponibles a Gogle Earth (per a consultar-les cal obrir el menú “Visualització” > “Imatges històriques”). Tingueu en compte que la foto del 2014 apareix a la visualització per defecte de Google Earth. Quan obrim les “Imatges històriques”, la foto més recent que podrem veure és la de 2012. Per a tornar a veure la del 2014 hem de tancar la finestreta de “Imatges històriques”.

Hi ha una petita part del sud de l’illa disponible en una fotografia de 12/02/2004:
Eivissa Google Earth 2004

Hi ha dues fotografies aèries del 2005 (9 de març i 14 d’abril) que abasten el sud i l’est de l’illa:
Google Earth Eivissa

Hi ha una altra foto parcial de l’illa, del 25/02/2007:
Eivissa Google Earth 2007

La primera foto que abasta tota l’illa d’Eivissa és la del 08/03/2008, que fins ara era la fotografia que es mostrava per defecte (i encara és la que es veu quan consultem Google Maps). Tot seguit hi ha una fotografia parcial del 22/07/2009, feta en un dia de mala visibilitat degut als núvols:
2009

Tot seguit tenim tres vols de l’any 2010 (28 d’abril, 8 de juny i 29 d’octubre) que abasten diverses parts de l’illa i de qualitat deficient:
Eivissa Google Earth 2010

La foto del 09/04/2011 també és de només una part de l’illa:
2011

Tenim dues fotos parcials del 2012: 28 de març i 30 d’abril:
Google Earth Eivissa 2012

I finalment tenim la ja esmentada foto del 2014 (per a visualitzar-la hem de tancar la finestreta de “Imatges històriques”). Tot això complementa el que ja vam dir al seu dia sobre fotos aèries d’Eivissa.

Jornada Tècnica del mapa urbanístic de les Illes Balears i les normes tècniques del planejament 2014


L’empresa SITIBSA i la Direcció General d’Ordenació del Territori (Govern de les Illes Balears), han organitzat la Jornada Tècnica del mapa urbanístic de les Illes Balears i les normes tècniques del planejament, per donar a conèixer el MUIB, explicant tot el procés des de la seva creació fins a la seva explotació com a una eina al servei dels ciutadans.

Així mateix es presentarà l’esborrany de les futures Normes Tècniques de Planejament que tenen per objecte normalitzar els aspectes relatius a l’estructura, contingut i forma dels documents que formen part dels instruments de planejament. Es tracta d’una passa més enllà en el procés cap a la tramitació telemàtica del planejament.

La Jornada va adreçada especialment als diferents tècnics de les administracions públiques, així como als col·lectius professionals de l’àmbit de l’urbanisme i l’ordenació del territori.

Podeu consultar el programa i inscriure-us a la web de SITIBSA.

L’aforament és limitat.

La Jornada es celebrarà el 27 de novembre de 2014 a les 9.30 h, a l’Auditori del Centre Empresarial de Son Espanyol del Parc BIT (Palma), i es podrà seguir també a través d’Internet, prèvia inscripció limitada a un número màxim d’usuaris, amb prioritat per als de Menorca, Eivissa i Formentera.

Google actualitza les fotos de Street View a Eivissa

2014SV___

Una de les característiques de Google Maps és la visió a peu de carrer, anomenada Street View. Per a l’illa d’Eivissa, actualment està disponible la passada de l’any 2012. L’opció de veure l’Street View d’anys anteriors (a Eivissa tenim la del 2011), només es pot activar si utilitzem Google Maps, no Google Earth, i la trobareu a la part superior esquerra de la pantalla. Recentment, algunes parts de l’illa ja incorporen fotografies de Street View de juliol del 2014.

2014SV___2011

Seminari Internacional – Paisatge, patrimoni i aigua. La memòria del territori

seminari_aigua_14_Page_1---------------------L’aigua ha estat històricament un dels principals elements vertebradors i articuladors del paisatge a les nostres latituds. L’ocupació mil·lenària del territori i el seu afaiçonament per part de les societats humanes que s’hi han establert s’explica en bona mesura per l’aigua, ja sigui en forma de deus, de fonts, de rius i rieres o d’estanys i estanyols. És per això que, avui, es fa difícil parlar del paisatge sense associar-lo a l’aigua i al patrimoni que ha sorgit al seu voltant. Un patrimoni històric – el vinculat als paisatges de l’aigua – que, a casa nostra, està intrínsecament unit a uns cursos fluvials que estan desenvolupant nous papers i estan prenent nous significats. Amb aquest seminari, l’Observatori del Paisatge de Catalunya es proposa reflexionar sobre la qüestió des d’una perspectiva interdisciplinària i internacional.

Inscripció: La inscripció és obligatòria. El preu és de 15 euros i inclou el dinar

Forma de pagament: Transferència bancària al Consorci de l’Observatori del Paisatge, al número de compte 2013 0753 76 0200707266 de CatalunyaCaixa. Un cop realitzada la inscripció no es retornaran els diners.

Llengües: Les ponències seran en l’idioma en què figuren en el programa. No hi haurà servei de traducció simultània.

Twitter: #aiguapaisatge

Organitza: Observatori del Paisatge de Catalunya

Patrocina: Aigües Ter Llobregat (ATLL)

Col·labora: Museu del Ter

Programa (pdf)

Disponible el Codi d’Urbanisme de les Illes Balears (BOE)


La web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado té disponible per a la seva descàrrega el Código de Urbanismo de las Islas Baleares en format epub i pdf, actualitzat a 16 de juliol de 2014:

El objeto del «Código de Derecho Urbanístico» es poner a disposición de los aplicadores de esta rama del derecho administrativo una herramienta eficaz para desarrollar su actividad profesional con la seguridad requerida.
En efecto, los rápidos cambios de la normativa urbanística inducen a confusión incluso a los profesionales y contribuyen a extender la percepción del urbanismo como algo oscuro y complicado. Si bien las causas de este fenómeno escapan al ámbito de este trabajo, sólo con un constante esfuerzo de todas las administraciones públicas para promover la transparencia puede pensarse en su superación.
El Código incluye todas las normas de nivel legal y reglamentario que regulan la actividad urbanística, entendida como la función pública que tiene por objeto la ordenación, la transformación, la conservación y el control del uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, y en especial su urbanización y edificación.

Entra en funcionament el Mapa urbanístic de les Illes Balears (MUIB)

El MUIB ja està disponible de forma oberta a la web de la CAIB. Amb el visor podreu consultar la informació urbanística dels 67 municipis de les Illes Balears, així com consultar tots els instruments de planejament introduïts a la base de dades.

El MUIB és un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) que relaciona les delimitacions definides en els planejaments urbanístics aprovats i vigents amb les seves dades relacionades dels usos permesos i paràmetres urbanístics assignats (altura màxima en plantes, edificabilitat màxima del solar, etc.). Per a servir les dades geogràfiques a Internet el MUIB empra la plataforma de la Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB).

Tot plegat, el MUIB és un sistema molt complex que ha suposat la creació d’una àmplia base de dades d’entitats geogràfiques i els seus paràmetres urbanístics (amb un diccionari únic de conceptes urbanístics), la recopilació i georeferenciació dels plànols d’ordenació i la digitalització vectorial d’aquests plànols, la creació del Sistema d’Informació Geogràfica (SIG), els serveis web amb la Infraestructura de dades espacials (IDEIB), el visualitzador web de mapes per proporcionar l’accés als plànols i documentació en vigor, l’aplicació de gestió, etc.

El MUIB serà una eina bàsica perquè l’Administració pugui realitzar la seva tasca de forma adequada (concessió de permisos, avaluació de les necessitats de creixement urbanístic, creació de nou planejament territorial i municipal, etc.).

També serà una eina molt útil pels professionals i empreses privades del món de l’arquitectura, el medi ambient, la construcció, etc. que podran accedir de forma ràpida i eficient a la informació urbanística.

El MUIB també farà més fàcil l’accés a la informació urbanística a qualsevol ciutadà amb el visualitzador web de mapes del MUIB.

El MUIB té només caràcter informatiu. No supleix la necessitat de consultar la normativa aprovada i publicada per l’organisme competent.

Per acabar és important remarcar que el MUIB és un projecte que estarà en contínua actualització, així com també és un sistema obert a totes aquelles aportacions i revisions que el millorin.

Presentat l’Avanç del Pla Especial de ses Feixes del Prat de ses Monges

IMG_7239

Dimecres 26 de març, el vicepresident primer i conseller de Territori, Mariano Juan, acompanyat de la consellera de Mobilitat, Interior i Medi Ambient, Pepa Costa, i la consellera d’Educació, Cultura i Patrimoni, Pepita Costa, ha presentat l’Avanç del Pla Especial de ses Feixes del Prat de ses Monges que es portarà al proper Ple (28 de març).

Juan ha explicat que la finalitat del Pla Especial és “la conservació, protecció i recuperació d’aquesta zona”. El projecte, que compta amb diverses fases i actuacions, pretén garantir els seus valors paisatgístics, naturals i patrimonials, i difondre’ls tant a la societat eivissenca com als turistes.

A més, l’avanç inclou la recuperació de la funcionalitat hídrica del sistema i la conservació i millora del paisatge i hàbitats terrestres. En aquest sentit, el conseller de Territori ha descrit aquestes actuacions com “fonamentals” per a conservar la zona i ha afegit que es portaran a terme diverses accions com la creació de llacunes, la recuperació d’espècies vegetals com la llentia i la recuperació de sistemes d’agricultura primitius de la zona, a més d’eliminar esteses aèries.

Juan ha explicat que també es contempla que la zona es pugui emprar per a la investigació científica i es proposa construir un centre d’interpretació d’ús públic, sobre el qual l’avanç proposa diverses alternatives d’ubicació, així com la previsió de diverses possibilitats per a resoldre l’aparcament a aquesta zona i per a la platja de Talamanca.

Finalment, el vicepresident primer ha afegit que existeix la possibilitat d’incorporar ses Feixes al catàleg de Patrimoni de la Humanitat. Per la seua banda, la consellera de Medi Ambient ha explicat que, de manera paral·lela s’està treballant per demanar la qualificació de la badia de Talamanca com a Lloc d’Interès Comunitàri (LIC).

Aquest Avanç del Pla inclou nombrosos aspectes per acabar de definir i es comptarà amb les propostes provinents dels veïns i associacions de la zona.

XIV Jornades de Cultura Popular de les Pitiüses: La pedra en la cultura pitiüsa

XIV JORNADES DE CULTURA POPULAR DE LES PITIÜSES:

Lloc de les conferències: saló d’actes de l’edifici de l’antic Consell Insular C/ Bes núm. 9, Eivissa

DIVENDRES 7 DE MARÇ
A les 20.30 h
Conferència de Luis Alberto Tostón de la Calle
Professor de Geologia i Biologia de l’IES Sa Blanca Dona
Geologia d’Eivissa: com es va formar la nostra illa

DIVENDRES 14 DE MARÇ
A les 20.30 h
Conferència de Vicent Marí Serra, Palermet
Els oficis de la pedra

DISSABTE 15 DE MARÇ
Excursió a la pedrera de Cala d’Hort

DIVENDRES 21 DE MARÇ
A les 20.30 h
Conferència del Dr. Marcus Heinrich Hermanns
Instituto Arqueológico Alemán (Madrid)
Geología y arqueología submarina en la isla de Eivissa

DISSABTE 22 DE MARÇ
A les 10.00 h
Excursió a la pedrera de sa Torre de ses Portes
Organitzada pel grup de coneixement del medi de l’IEE

DIVENDRES 28 DE MARÇ
A les 20.30 h
Conferència de Rosa Vallès Costa
La pedra com a element del paisatge

DISSABTE 29 DE MARÇ
A les 20.30 h
Conferència de Joan Prats Bonet. Arquitecte
Divagacions sobre algunes pedres d’Eivissa
A les 21:30 h homenatge a una persona rellevant de la cultura popular
Catalina Ribas Marí, na Catalina Puvil

DISSABTE 5 D’ABRIL
Excursió guiada al Museu de Puig des Molins organitzada pel Consell