Publicació: Cultural landscapes and biodiversity heritage

Cultural landscapes and biodiversity heritage

L’Agència Europea per al Medi Ambient (AEMA) ha publicat el document Cultural landscapes and biodiversity heritage, que avalua la diversitat de paisatges culturals d’Europa i la seva importància per al manteniment del patrimoni natural i la biodiversitat.