Curs d’introducció al GIS (Sistemes d’Informació Geogràfica)

Curs d’introducció al GIS (Sistemes d’Informació Geogràfica), organitzat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB), el qual se celebrarà 15 de novembre de 2018, a la sala d’actes de la seu central del COAIB (carrer Portella, 14 – Palma), i amb transmissió per videoconferència a les seus de les Demarcacions del COAIB a Eivissa i Formentera (Pere Tur, 3 – Dalt Vila) i de Menorca (Cos de Gràcia, 38- Maó).

curs GIS

Jornades Energies renovables, territori i paisatge: reptes i alternatives

Jornada

El Consell de Mallorca i el Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears organitzen les Jornades Energies renovables, territori i paisatge: reptes i alternatives, les quals se celebraran en la sala d’actes del COAIB (carrer Portella, 14 – Palma) els dies 26 i 27 de maig de 2016, i amb transmissió per videoconferència a les Demarcacions d’Eivissa i Formentera i de Menorca del COAIB.

L’objectiu de les jornades se centra a provocar una reflexió sobre la relació entre les infraestructures d’energies renovables, el territori i el paisatge, i les conseqüències que pot tenir una implantació inadequada d’aquestes sobre el territori, en especial en el sòl rústic, afectant el model productiu del sector primari i el paisatge.

Més informació, a la web del COAIB.

Conferència al Col·legi d’Arquitectes – “Desde la ocupación del suelo abusiva a una planificación urbanística de contención”

La Demarcació d’Eivissa i Formentera del COAIB organitza la conferencia de l’arquitecte urbanista i paisatgista Rodrigo Díaz Alarcón que amb el títol Desde la ocupación del suelo abusiva a una planificación urbanística de contención. La biodiversidad, el paisaje y el patrimonio como gran actor del territorio ens oferirà a la seu de la Demarcació, aquest divendres, dia 8 d’abril, a les 19:00 hores (can Llaneres, carrer de Pere Tur, 3, Dalt Vila, Eivissa).

Rodrigo Diaz Alarcón és arquitecte del Departament de Política Territorial i Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya (Institut d’Estudis Territorials IET), membre de l’equip redactor del “Pla Territorial Metropolità” del 1985 al 2013 (adjuntem un breu CV).

Més informació a la web del COAIB.

Actualització del recull de normativa territorial d’en Jaume Munar

El Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears ha presentat la darrera actualització del Volum I de la Normativa d’ordenació territorial i urbanística de les Illes Balears, elaborat per en Jaume Munar Fullana, Cap dels Serveis Jurídics de la Comissió d’Urbanisme del Consell de Mallorca:

Efectivament, si a la tercera edició de desembre de 2010 s’inclogueren les modificacions que havíen afectat la Llei 14/2000, d’Ordenació Territorial (introduïdes per la Llei 4/2010, la Llei 10/2010 i la Llei 12/2010), la Llei 8/1988, d’Edificis Fora d’Ordenació i la Llei 4/2008, amb aquesta nova actualització ens trobam amb nous canvis que tornen afectar aquestes mateixes lleis, i també d’altres. (…)

En aquesta versió del llibre, bàsicament s’incorporen tant la Llei 7/2012, que prové de l’esmentat Decret Llei 2/2012, com també les nombroses modificacions normatives derivades tant de la pròpia llei com de la ja esmentada Llei 8/2012 del turisme;”

Actualització del recull de normativa territorial d’en Munar

El Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears ha presentat la darrera actualització del Volum I de la Normativa d’ordenació territorial i urbanística de les Illes Balears, elaborat per en Jaume Munar Fullana, Cap dels Serveis Jurídics de la Comissió d’Urbanisme del Consell de Mallorca:

“En aquesta versió del llibre, bàsicament s’incorporen les nombroses modificacions normatives derivades de l’esmentat Decret Llei 2/2012. D’una banda, se suprimeixen els articles i disposicions que han estat derogats, que afecten un total de sis lleis d’aquest Volum I; de l’altra, s’actualitzen els articles modificats, que també afecten quatre lleis de l’esmentat Volum I, i que resulten especialment importants les relatives a la nova regulació del sòl urbà. A més d’aquestes, convé no oblidar les modificacions que afecten al Volum II, com ara: la Llei 12/1998, de Patrimoni; la Llei 11/2001, d’ordenació de l’activitat comercial; i la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques.

Igualment, en la línia mantinguda en edicions anteriors, també s’han actualitzat les referències a noves lleis o reglaments, els corresponents comentaris a peu de pàgina de diversos preceptes i la jurisprudència més rellevant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears”.