El Consell d’Eivissa fa enderrocar dues construccions il·legals en sòl rústic protegit

El Consell Insular d’Eivissa ha desmantellat dues edificacions executades sense llicència urbanística i contràries a l’ordenació territorial: una casa al Pla de Corona en zona ARIP, i una construcció que l’infractor va implantar a la finca del seu veí tipus iurta a Sant Josep de sa Talaia en zona ANEI. Un cop es varen iniciar els corresponents expedients de restabliment de la legalitat urbanística per part del Consell Insular, els infractors van acollir-se a l’opció que permet la llei d’urbanisme per a restablir la realitat física alterada de forma voluntària. En resoldre l’expedient s’imposaran les corresponents sancions.

Casa al Pla de Santa Agnès de Corona (ARIP)

En el primer dels casos es tractava d’una casa prefabricada acabada i dotada d’instal·lació elèctrica i d’aigua i que era visible des de les finques del seu voltant i des d’alguns camins que discorren el Pla de Corona. En aquest cas, la patrulla del SEPRONA va denunciar els fets i els va posar en coneixement del Consell Insular que de forma immediata va obrir expedient de diligències prèvies i que va concloure amb la resolució d’inici del procediment de restabliment de la legalitat urbanística i del procediment sancionador i que ha provocat l’enderrocament de l’edificació.

Iurta a Sant Josep de Sa Talaia (ANEI)

L’edificació desmantellada es tractava d’una construcció tipus iurta, un tipus d’habitatge mòbil, amb estructura de fusta i coberta de feltre, usada tradicionalment pels nòmades de les estepes de l’Àsia central, així com una escala i replà d’accés i una casa de fusta amb un bany sec, i que per a la seua implantació es va desforestar una superfície d’uns 150 m2 aproximadament. En aquest cas, l’infractor va implantar l’edificació a la parcel·la del seu veí i aquest va posar en coneixement mitjançant denuncia a l’Ajuntament de Sant Josep els fets. Posteriorment, l’Ajuntament va remetre la denúncia al Consell per raó de la seva competència. Cal destacar en aquest cas la celeritat amb que s’ha efectuat la demolició en un termini de 20 dies des que es va notificar l’inici del corresponent expedient de disciplina urbanística a la persona infractora.

Persones infractores

Des de la secció de disciplina urbanística del Consell d’Eivissa es comunica que qualsevol actuació no emparada amb llicència o títol habilitant en sòl rústic protegit comporta sancions de quanties molt elevades que poden arribar fins a un 300 per cent del valor de les obres. “Els ciutadans han de saber que responen de les sancions les persones propietàries, les promotores, les constructores i totes les altres persones que tinguin atribuïdes facultats decisòries sobre l’execució o el desenvolupament dels actes sense llicència, així com el personal tècnic titulat director d’aquests, i el redactor dels projectes i que les multes que s’imposin a les diferents persones responsables d’una mateixa infracció urbanística tenen entre sí caràcter independent. Així doncs, pel cas que hi hagués varis infractors s’imposaria una multa per a cadascun d’ells”, s’apunta des del Departament. Finalment, s’informa que amb l’entrada en vigor de la Llei 12/2017, d’Urbanisme de les Illes Balears, l’1 de gener de 2018, no prescriu l’acció per iniciar el procediment de restabliment de la legalitat urbanística per a actes o usos il·legals no admesos en sòl rústic.

La secció de disciplina urbanística del Consell d’Eivissa es l’encarregada de vetllar per la legalitat urbanística en sòl rústic protegit a l’illa, ja que segons la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears, els Consells Insulars ostenten totes les competències en matèria de disciplina urbanística en sòl rústic protegit, això son les Àrees naturals d’especial interès d’alt nivell de protecció (AANP); les Àrees naturals d’especial interès (ANEI); les Àrees rurals d’interès paisatgístic (ARIP); i les Àrees de protecció territorial de costes (APT Costanera).

iurta

Iurta (Sant Josep de sa Talaia), 02/10/2019

iurta

Iurta (Sant Josep de sa Talaia), 04/12/2019

construcció Corona

Pla de Corona, 18/12/2018

construcció Corona

Pla de Corona, 05/12/2019

Presentació de la nova Plataforma de la Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB)

La Sra. Pepa Marí Ribas, consellera de Territori i Mobilitat del Consell d’Eivissa, i el Sr. Luis Antonio Corral Juan, director general d’Ordenació del Territori del Govern de les Illes Balears, us conviden a la presentació de la nova Plataforma de la Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB), el proper dia 8 de gener de 2019, a la sala 3 (planta baixa del Consell).

Us agraïm que hi confirmeu assistència al correu electrònic dep.territori@conselldeivissa.es

IDEIB

Presentat l’Avanç del Pla Especial de ses Feixes del Prat de ses Monges

IMG_7239

Dimecres 26 de març, el vicepresident primer i conseller de Territori, Mariano Juan, acompanyat de la consellera de Mobilitat, Interior i Medi Ambient, Pepa Costa, i la consellera d’Educació, Cultura i Patrimoni, Pepita Costa, ha presentat l’Avanç del Pla Especial de ses Feixes del Prat de ses Monges que es portarà al proper Ple (28 de març).

Juan ha explicat que la finalitat del Pla Especial és “la conservació, protecció i recuperació d’aquesta zona”. El projecte, que compta amb diverses fases i actuacions, pretén garantir els seus valors paisatgístics, naturals i patrimonials, i difondre’ls tant a la societat eivissenca com als turistes.

A més, l’avanç inclou la recuperació de la funcionalitat hídrica del sistema i la conservació i millora del paisatge i hàbitats terrestres. En aquest sentit, el conseller de Territori ha descrit aquestes actuacions com “fonamentals” per a conservar la zona i ha afegit que es portaran a terme diverses accions com la creació de llacunes, la recuperació d’espècies vegetals com la llentia i la recuperació de sistemes d’agricultura primitius de la zona, a més d’eliminar esteses aèries.

Juan ha explicat que també es contempla que la zona es pugui emprar per a la investigació científica i es proposa construir un centre d’interpretació d’ús públic, sobre el qual l’avanç proposa diverses alternatives d’ubicació, així com la previsió de diverses possibilitats per a resoldre l’aparcament a aquesta zona i per a la platja de Talamanca.

Finalment, el vicepresident primer ha afegit que existeix la possibilitat d’incorporar ses Feixes al catàleg de Patrimoni de la Humanitat. Per la seua banda, la consellera de Medi Ambient ha explicat que, de manera paral·lela s’està treballant per demanar la qualificació de la badia de Talamanca com a Lloc d’Interès Comunitàri (LIC).

Aquest Avanç del Pla inclou nombrosos aspectes per acabar de definir i es comptarà amb les propostes provinents dels veïns i associacions de la zona.

I Jornades de Custòdia del Territori a Eivissa


Programa (pdf)

Els dies 18 i 19 de febrer de 2011 la ICTIB organitzarà les I Jornades de Custòdia del Territori a Eivissa que se celebraran al Consell Insular d’Eivissa.

Divendres, 18 de febrer a les 10:30h tindrà lloc al Consell Insular d’Eivissa el taller “La Custòdia del Territori, eina de gestió del patrimoni natural municipal”. El taller, destinat a personal de les administracions locals de medi ambient, agricultura i urbanisme, tractarà sobre l’aplicació de la custòdia del territori com a eina de gestió i promoció del patrimoni natural, cultural i paisatgístic.

Al capvespre, com a acte paral·lel, s’emetrà el documental d’opinió sobre els valors i la importància ecològica, etnològica, i econòmica de la zona humida de ses Feixes. Després de la projecció del vídeo, Amics de la Terra moderarà una taula rodona amb alguns dels protagonistes del vídeo. L’acte tindrà lloc al Club Diario de Ibiza a les 20:00h.

Dissabte, 19 de febrer, de 09:30 a 19:30h al Consell Insular d’Eivissa tindrà lloc la Jornada. S’explicarà què és la custòdia del territori i s’il·lustrarà amb experiències pràctiques la manera com es pot emprar la custòdia com a eina que permet compaginar la conservació amb l’activitat econòmica sostenible. Finalment, hi haurà una taula rodona sobre la manera com la custòdia del territori pot ser una eina de gestió útil a Eivissa.

Data: 18 i 19 de febrer de 2011

Lloc: Consell Insular d’Eivissa – Av. d’Espanya, 49 (Eivissa) i Club Diario de Ibiza (Av. de la Pau, s/n (Eivissa).

Preu (per al dia 19): 10€ – dinar inclòs.

Termini d’inscripció (per al dia 19): fins al 14 de febrer a info [arrova] ictib [punt] org

Ho organitza: ICTIB
Hi col·laboren: Govern de les Illes Balears, Consell Insular d’Eivissa, i Obra Social de Sa Nostra.

Programa (pdf).

Jornada de Paisatge

Atesa la voluntat dels departaments que integren l’Àrea de Medi Ambient d’aquest Consell de donar suport a l’aplicació a Eivissa del Conveni Europeu del Paisatge, fer créixer entre la societat civil, les organitzacions privades i les autoritats públiques la sensibilització sobre el valor dels paisatges, el seu paper i la transformació que pateixen; incrementar el coneixement dels nostres paisatges, fomentar la formació sobre política, protecció, gestió i ordenació del paisatge adreçada als professionals del sector privat i del públic, i a les associacions vinculades al territori; i seguint l’establert a la Recomanació del Comitè de Ministres als Estats membres sobre les Orientacions per a l’aplicació del Conveni Europeu del Paisatge (CE/REC(2008)3), s’han dut a terme els tràmits adients per a la realització d’una Jornada de Paisatge amb la participació d’una figura de reconegut prestigi en la matèria com és el Sr. Joan Nogué i Font.

Doctor en Geografia Humana i catedràtic del Departament de Geografia de la Universitat de Girona, Premi Jaume I d’Urbanisme, Paisatge i Sostenibilitat i director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, el Sr. Nogué oferirà una conferència oberta al públic on tractarà, a grans trets, el Conveni Europeu del Paisatge, el concepte jurídic de paisatge derivat del Conveni Europeu del Paisatge, l’experiència en la seva aplicació, les raons de l’actualitat del tema del paisatge, la legislació de referència a Catalunya, l’Observatori del Paisatge de Catalunya (naturalesa i funcions), els catàlegs de paisatge, les cartes de paisatge, i paisatge i participació ciutadana.

La conferència tindrà lloc a la Sala d’actes de la Universitat de les Illes Balears (UIB), al carrer de Bes núm. 9 d’Eivissa divendres 5 de novembre de 18:00 a 21:00 hores.

_________________

Recursos externs:

Servei d’informació al ciutadà sobre la modificació del PTE


El Consell d’Eivissa ha posat a l’abast dels ciutadans un servei d’atenció i informació respecte de la modificació del Pla Territorial d’Eivissa (PTE). Tècnics del Departament de Política Territorial es desplaçaran als diferents ajuntaments de l’illa d’Eivissa per a atendre les consultes que individualment formulin els ciutadans. En aquestes consultes les persones interessades podran conèixer amb detall com afecta la modificació del PTE les seues finques i propietats [+ informació]