Jornada «La informació geogràfica com a eina de coneixement i gestió del territori. L’experiència de la Diputació de Barcelona»

Amb motiu de la futura implantació del Sistema d’Informació Territorial (SITMUN), el proper dia 15 de juny, a les 17.00 hores, tindrà lloc a la Sala de Plens del Consell d’Eivissa la Jornada «La informació geogràfica com a eina de coneixement i gestió del territori. L’experiència de la Diputació de Barcelona».

SITMUN

Llibre: “Paisatges en transformació. Intervenció i gestió paisatgístiques”

Paisatges en transformació

Editat per la Diputació de Barcelona, “Paisatges en transformació. Intervenció i gestió paisatgístiques

(…) aplega articles i treballs que subratllen la necessitat d’una gestió i una intervenció amb criteris paisatgístics en els entorns més sotmesos a transformacions i en els més propers a la major part de la ciutadania, i recullen experiències i projectes paisatgístics que aposten decididament per la qualitat i la sostenibilitat ambiental, econòmica i social.

Si tot el paisatge és un element clau per al desenvolupament econòmic dels territoris i determina la qualitat de vida de les persones que hi viuen, la incorporació de criteris paisatgístics en les polítiques públiques, i especialment en les dels governs locals, adquireix una renovada importància.

50 anys de canvis del territori. El mapa de cobertes del sòl de 1956 de la Regió Metropolitana de Barcelona

El mapa de cobertes del sòl de 1956 de la Regió Metropolitana de Barcelona

Jornada tècnica: 50 anys de canvis del territori. El mapa de cobertes del sòl de 1956 de la Regió Metropolitana de Barcelona:

A la jornada tècnica es presentarà el procés d’elaboració de l’ortofotografia del 1956 i del Mapa de Cobertes del Sòl, així com la seva consulta per Internet a través de Geoserveis. També s’exposaran les principals dades d’evolució del territori d’aquests darrers 50 anys, així com les seves aplicacions potencials en el camp de l’ordenació del territori.