El paisatge d’Eivissa a Panoramio

Hem estrenat web dins de Panoramio.

Panoramio, que pertany a Google, és una web dedicada a exhibir les fotografies de llocs o paisatges que els usuaris creen i georeferencien. Les imatges allotjades a Panoramio són revisades periòdicament i seleccionades per a ser mostrades a la corresponent capa de Google Earth.

Panoramio té un sistema d’etiquetes que permet categoritzar les fotografies segons la seva posició al mapa, el tema, el topònim, l’any en què van ser preses o qualsevol altre característica. Aquestes “etiquetes” (en alnglès “tags”), són creades per l’autor i són una alternativa per a trobar imatges fàcilment quan no en sabem la localització exacta.

El Departament té un important banc d’imatges de la nostra illa en format digital des de l’any 2002 i químic abans d’aquesta data (actualment n’estem escanejant els negatius). A Panoramio hi penjarem fotografies de diverses tipologies de paisatge i de diversos anys, tot procurant documentar d’aquesta manera l’evolució del paisatge de diverses zones d’Eivissa.