Visor geològic

El Ministeri de Ciència i Innovació, juntament amb l’Instituto Geológico y Minero de España (IGME), ha posat en funcionament un visor geològic.