Jornada “Paisatges, turismes, identitats”

L’Institut del Territori organitza la Jornada “Paisatges, turismes, identitats – Gestionar el paisatge, potenciar el turisme“:

Els paisatges són patrimoni natural i cultural, però també contenidors de valors intangibles, d’identitat i cohesió social. Els paisatges conservats retornen el sentit al lloc, el seu genius loci; comuniquen amb el passat, dibuixen el futur. Una bona gestió del paisatge afavoreix l’impuls d’un turisme respectuós, de qualitat i de baix impacte ambiental com a estratègia dinamitzadora de les economies locals. Aquesta jornada es proposa reflexionar entorn del valor i la cultura del paisatge i debatre les seues potencialitats econòmiques en l’àmbit turístic. Així mateix, s’exposen casos en què l’aprofitament del paisatge cultural o natural ha representat un actiu determinant per al sector turístic.