Publicació digital: La planificació del paisatge en l’àmbit local a Europa

El llibre La planificació del paisatge en l’àmbit local a Europa. Els casos d’Alemanya, França, els Països Baixos, el Regne Unit, Suïssa i la regió de Valònia, a Bèlgica, ja està disponible en format digital a la web de l’Observatori del Paisatge de Catalunya. Es tracta del segon volum de la col·lecció “Documents”, publicat amb la col·laboració del Ministeri de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern d’Andorra.

Publicació: “Franges. Els paisatges de la perifèria”

L’Observatori del Paisatge de Catalunya acaba de publicar “Franges. Els paisatges de la perifèria“. El llibre, que és el tercer volum de la sèrie ‘Reflexions’, de la col·lecció “Plecs de Paisatge”, es basa en el seminari homònim celebrat el novembre de 2010. L’objectiu de la publicació és, tal com recomanen el Conveni europeu del paisatge i la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, que les polítiques públiques no deixin de banda els paisatges perifèrics, que són els paisatges quotidians de milers de persones.

El llibre es pot descarregar íntegrament en format pdf i també es pot adquirir en versió paper a la web de l’Observatori.

Novetat editorial: “Ordenar el territorio”

Fa pocs dies es presentava a Barcelona el nou llibre d’Oriol Nel·lo, “Ordenar el territorio“:

El análisis de la experiencia catalana y barcelonesa de los últimos años muestra precisamente hasta que punto la ordenación del territorio, puesta al servicio de proyectos transformadores, puede contribuir de manera relevante a mejorar la eficiencia social en el uso del espacio, evitar agresiones ambientales y potenciar una mayor equidad social y territorial. Se trata, como es obvio, de una experiencia limitada y, en más de un aspecto, contradictoria.

La utilidad primordial de su estudio no se encuentra tanto, a nuestro entender, en la revisión de batallas pasadas, sino más bien en la posibilidad de extraer de ellas enseñanzas para la que se deben librar en el presente y en el futuro. Futuro en el cual, en Cataluña y fuera de ella, las políticas territoriales han de constituir parte esencial de un amplio proyecto de transformación económica y social que tenga por objetivo la sostenibilidad ambiental, la democracia política y la equidad social.”

Actualització del recull de normativa territorial d’en Munar

El Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears ha presentat la darrera actualització del Volum I de la Normativa d’ordenació territorial i urbanística de les Illes Balears, elaborat per en Jaume Munar Fullana, Cap dels Serveis Jurídics de la Comissió d’Urbanisme del Consell de Mallorca:

“En aquesta versió del llibre, bàsicament s’incorporen les nombroses modificacions normatives derivades de l’esmentat Decret Llei 2/2012. D’una banda, se suprimeixen els articles i disposicions que han estat derogats, que afecten un total de sis lleis d’aquest Volum I; de l’altra, s’actualitzen els articles modificats, que també afecten quatre lleis de l’esmentat Volum I, i que resulten especialment importants les relatives a la nova regulació del sòl urbà. A més d’aquestes, convé no oblidar les modificacions que afecten al Volum II, com ara: la Llei 12/1998, de Patrimoni; la Llei 11/2001, d’ordenació de l’activitat comercial; i la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques.

Igualment, en la línia mantinguda en edicions anteriors, també s’han actualitzat les referències a noves lleis o reglaments, els corresponents comentaris a peu de pàgina de diversos preceptes i la jurisprudència més rellevant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears”.

Novetat editorial: “Introducción al urbanismo. La evolución de las ciudades: la lección de la Antigüedad”

Marcel Poëte: “Introducción al urbanismo. La evolución de las ciudades: la lección de la Antigüedad
(ed. Fundacion Caja de Arquitectos)
ISBN: 9788493940935

La urbanística para Marcel Poëte (1866-1950) es a la vez ciencia y arte, que maneja, junto a datos estadísticos, conocimientos archivísticos variados para la ciudad antigua y muchos otros documentos para la ciudad moderna, en una tarea en la que es necesario recurrir a crónicas, vistas, historias locales, descripciones… y hasta a obras literarias, con el fin de alcanzar el conocimiento del organismo urbano para intervenir sobre él.

Llibre: “Ecología del paisaje”

Editat per la Universitat d’Alacant, s’acaba de publicar el llibre “Ecología del paisaje” d’Almo Farina (en podeu llegir la presentació en pdf):

La ecología del paisaje, en cuanto estudio de las interacciones entre los aspectos espaciales y temporales de un territorio, su flora y su fauna, y sus componentes culturales, no es solamente una disciplina que integra varias ramas de la ecología, sino que también es un lugar de encuentro entre ciencias naturales y ciencias humanas y sociales. De manera que esta ciencia va configurándose cada vez más netamente como una disciplina indispensable para la formación de los estudiosos y de los gestores ambientales, que necesitan profundizar en el conocimiento de la complejidad ambiental y disponer de instrumentos metodológicos adecuados para una «actuación más consciente dentro del mundo real.

Llibre: “Per un habitat(ge) sostenible”


Col·lecció Informes del CADS
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible
EAN 9788439387480 – PVP 18 euros – CODI 30691X

S’acaba d’editar Per un habitat(ge) sostenible (disponible íntegrament i de franc en pdf). Es tracta d’un conjunt d’aportacions teòriques, experiències pràctiques, conclusions de recerques aplicades i reflexions coordinades pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) sobre l’urbanisme i l’habitatge des de la perspectiva de la sostenibilitat. Contribucions de 33 especialistes de diferents disciplines (arquitectura, economia, geografia, sociologia, ciències ambientals, enginyeria) al debat de la incorporació de la sostenibilitat en l’espai on vivim. L’estudi es divideix en tres escales de treball (Territori/Ciutat, Ciutat/Edifici i Edifici/Llar) i encabeix temes tan diversos com ara les tendències d’urbanització dispersa, les propostes de pensar les ciutats com a xarxes multinodals, els criteris i normes d’ecoeficiència i construcció sostenible, la bioarquitectura, els usos que fem dels habitatges, o els consums de recursos. Obra dirigida per Manel Gausa, doctor arquitecte i membre del CADS.

Publicació: “Landscape fragmentation in Europe”


Carreteres, autopistes, ferrocarrils, l’agricultura intensiva i el desenvolupament urbà estan trencant els paisatges d’Europa en trossos cada vegada més petits, amb conseqüències potencialment devastadores per a la flora i fauna en tot el continent, segons un nou informe conjunt de l’Agència Europea del Medi Ambient (AEMA) i l’Oficina Federal Suïssa per al Medi Ambient (UFAM). L’informe, Landscape fragmentation in Europe, demostra com el territori és sovint incapaç de suportar alts nivells de biodiversitat quan es divideix en parts més petites.