50 anys de canvis del territori. El mapa de cobertes del sòl de 1956 de la Regió Metropolitana de Barcelona

El mapa de cobertes del sòl de 1956 de la Regió Metropolitana de Barcelona

Jornada tècnica: 50 anys de canvis del territori. El mapa de cobertes del sòl de 1956 de la Regió Metropolitana de Barcelona:

A la jornada tècnica es presentarà el procés d’elaboració de l’ortofotografia del 1956 i del Mapa de Cobertes del Sòl, així com la seva consulta per Internet a través de Geoserveis. També s’exposaran les principals dades d’evolució del territori d’aquests darrers 50 anys, així com les seves aplicacions potencials en el camp de l’ordenació del territori.