Google Earth 6.2 i Street View per a Eivissa

Tal com expliquen al Google Earth Blog, ja tenim disponible la versió 6.2 amb algunes millores.

Primer s’ha millorat el tractament dels gràfics de manera que s’evita aquella sensació que el globus del món és fet a base de trossos rectangulars. Però la novetat més important és que la versió 6.2 també incorpora integració amb Google +. Només cal iniciar sessió i tindrem accés als nostres mapes de Google Maps i la possibilitat de compartir localitzacions i captures de pantalla amb Google +. Finalment, hem de destacar la millora del sistema de cerca, una cosa que inexplicablement era molt feble a Google Earth.

El sistema d’actualització automàtica de Google Earth no detectarà la versió 6.2. Heu de descarregar-la manualment de la web de Google Earth (on hi apareix com a versió 6), però veureu que un cop instal·lada és la 6.2.

Una altra novetat que volem comentar és que el servei Street View de Google Maps, que permet recórrer el territori a peu de carrer amb imatges de 360 graus, ja està disponible per a l’illa d’Eivissa. A les zones on no s’hi ha pogut accedir en cotxe (per exemple determinats indrets de Dalt Vila), s’utilitzen les fotografies de Panoramio.
El paisatge d’Eivissa a Panoramio

Hem estrenat web dins de Panoramio.

Panoramio, que pertany a Google, és una web dedicada a exhibir les fotografies de llocs o paisatges que els usuaris creen i georeferencien. Les imatges allotjades a Panoramio són revisades periòdicament i seleccionades per a ser mostrades a la corresponent capa de Google Earth.

Panoramio té un sistema d’etiquetes que permet categoritzar les fotografies segons la seva posició al mapa, el tema, el topònim, l’any en què van ser preses o qualsevol altre característica. Aquestes “etiquetes” (en alnglès “tags”), són creades per l’autor i són una alternativa per a trobar imatges fàcilment quan no en sabem la localització exacta.

El Departament té un important banc d’imatges de la nostra illa en format digital des de l’any 2002 i químic abans d’aquesta data (actualment n’estem escanejant els negatius). A Panoramio hi penjarem fotografies de diverses tipologies de paisatge i de diversos anys, tot procurant documentar d’aquesta manera l’evolució del paisatge de diverses zones d’Eivissa.