Servei d’informació al ciutadà sobre la modificació del PTE


El Consell d’Eivissa ha posat a l’abast dels ciutadans un servei d’atenció i informació respecte de la modificació del Pla Territorial d’Eivissa (PTE). Tècnics del Departament de Política Territorial es desplaçaran als diferents ajuntaments de l’illa d’Eivissa per a atendre les consultes que individualment formulin els ciutadans. En aquestes consultes les persones interessades podran conèixer amb detall com afecta la modificació del PTE les seues finques i propietats [+ informació]

Publicada al BOIB la modificació del Pla Territorial d’Eivissa (PTE)


Al BOIB núm. 113, de 31 de juliol de 2010, s’ha publicat la l’aprovació inicial de la modificació del Pla Territorial Insular d’Eivissa (PTE), aprovat per acord del Ple del Consell Insular d’Eivissa de dia 30 de juliol de 2010.