XIV Universitat d’Estiu d’Eivissa i Formentera

“Es tracta d’un curs que consta de quatre sortides didàctiques, cadascuna amb uns objectius determinats, per tal de conèixer aspectes bàsics de la història, la geografia, les activitats econòmiques, l’evolució urbana o el patrimoni de l’illa d’Eivissa. D’una banda, interessa a persones vingudes de fora de l’illa que vulguin tenir un cert coneixement de la realitat insular més enllà dels tòpics habituals, però també a la gent de la mateixa illa que vulgui aprofundir en el coneixement d’alguns aspectes essencials del nostre territori”

Del 7 al 2 de setembre. Més informació, a la web de la UIB Eivissa i Formentera.

Taller de disseny del paisatge (UIB)


Taller de disseny del paisatge. Objectius: reconèixer els factors pertorbadors i limitadors d’un determinat paisatge i la vegetació adient per utilitzar en la restauració. Aprendre a interpretar els estils jardiners i les tècniques utilitzades en els jardins històrics així com les espècies característiques de cada estil. Reconèixer les possibilitats d’actuació de cada lloc i les noves tendències en el disseny del paisatge i la jardineria en un context d’intervencions ambientalment amigables, ecoeficients i sostenibles. En el taller s’haurà de familiaritzar amb les pautes de disseny i de representació.